Hoeveel elektriciteit kan zonnestroom opleveren?


Een Nederlands huishouden verbruikt gemiddeld ruim drieduizend kilowattuur aan elektriciteit per jaar. Op de meeste huizen is voldoende dakoppervlak beschikbaar voor een zonnestroominstallatie die het grootste deel van het eigen elektriciteitsverbruik kan opbrengen. U kunt dus praktisch alle elektriciteit die u nodig heeft van uw eigen dak halen en wordt u zelfvoorzienend.