De Zonnestroominstallatie


Een zonnestroominstallatie bestaat uit zonnepanelen, een omvormer, bekabeling en een montagesysteem. De zonnepanelen zijn opgebouwd uit zonnecellen die zonlicht omzetten in elektriciteit. Deze panelen worden aangesloten op een omvormer die van de opgewekte gelijkstroom, 230 volt wisselstroom maakt. Deze stroom kunt u direct gebruiken voor uw elektrische apparaten. Gebruikt u het niet direct, dan wordt de opgewekte stroom aan het net teruggeleverd. Zodoende gaat er nooit opgewekte zonnestroom verloren.
 
De zonnepanelen van een zonnestroominstallatie worden nog wel eens verward met de collectoren van een zonneboilerinstallatie. Van buitenaf lijken ze wel wat op elkaar, maar het gaat om een andere toepassing van zonne-energie. In een zonneboiler wordt zonlicht gebruikt om water te verwarmen en niet voor de omzetting in elektriciteit, zoals bij een zonnestroominstallatie.